Welkom bij Kindcentrum De Leydraad waar jong en oud elkaar ontmoeten en van elkaar leren. De kinderen van de basisschool zijn verdeeld over vier combinatiegroepen en het leerlingenaantal ligt rond de 90 leerlingen. Kenmerkend voor onze school zijn rust en structuur, toekomstgericht onderwijs een veilig pedagogisch klimaat en verbinding. Samen met kinderdagverblijf De Droomtuin vormen wij Kindcentrum de Leydraad. Kinderen kunnen van 6:30 uur tot 18:30 uur bij ons verblijven. Het allerbelangrijkste is dat onze kinderen met plezier naar school gaan. Dan kunnen zij zich optimaal ontwikkelen.

De samenwerking tussen leerkachten, ouders en kinderen zorgt in onze ogen voor een optimaal klimaat voor het kind om zich goed te kunnen ontwikkelen. Wij betrekken onze kinderen dan ook bij oudergesprekken en het rapporteren van de voortgang door middel van o.a. kindrapporten.