Jeelo-school

 Vanaf schooljaar 2016-2017 werken wij met de methode Jeelo.
De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs, techniek, kunstzinnige orientatie, leefstijl, EHBO en verkeer worden thematisch aangeboden. De groepen werken er vooral met Jeelo na de lunch op maandagmiddag, dinsdagmiddag en donderdagmiddag.


Jeelo is een community waarin scholen en experts samen werken aan permanente verbetering van het basisonderwijs in Nederland.
Jeelo gaat uit van drie pijlers: Samen leven, Samen werken en Zelfstandig leren. Jeelo-scholen krijgen een digitale leeromgeving met kerndoeldekkende content die is ontwikkeld in samenspraak met Jeelo-scholen.

  

''Beleven van onze planeet''.
Leerkrachten hebben zelf een filmpje gemaakt.