Zon Jongen Meisje

Jeelo-school

 

Kindcentrum de Leydraad is een Jeelo school. Alle middagen werken wij thematisch aan de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs, techniek, kunstzinnige orientatie, leefstijl, EHBO en verkeer. Binnen een thema gaan alle leerlingen van groep 1 t/m 8 op onderzoek om nieuwe dingen te leren en allerlei producten te maken. De opening en de afsluiting doen wij altijd met de hele school samen. Wij nodigen hier ook regelmatig ouders bij uit. 

Jeelo is methode waarbij scholen en experts samen werken aan permanente verbetering van het basisonderwijs in Nederland.
Jeelo gaat uit van drie pijlers:
* Samen leven
* Samen werken
* Zelfstandig leren.