Partners en samenwerking

Vanaf schooljaar 2018-2019 werken wij aan het Verkeersveiligheidslabel. De omgeving van de school wordt als onveilig ervaren en wij willen samen met onze leerlingen en ouders werken aan een veiligere schoolomgeving. Dit doen wij door structureel verkeerseducatie aan te bieden binnen onze thema's.

 

MOVE Vught

“Iedereen in de gemeente Vught moet kunnen sporten”, dat is de visie van de gemeente Vught en MOVE Vught. Aangestuurd door gemeente Vught realiseert MOVE Vught een sport- en beweegklimaat waar iedere inwoner van de gemeente Vught aan deel kan nemen, ongeacht enige beperking.

MOVE Vught zet zich in voor veel verschillende doelgroepen. Kinderen van de basisscholen kunnen deelnemen aan gratis buitenschoolse sportactiviteiten. Daarnaast verzorgt MOVE clinics tijdens de gymles en organiseren/ondersteunen zij verschillende schoolsporttoernooien. Samen met de collega’s van cultuur zijn zij in de gemeente Vught de initiatiefnemers van Sjors Sportief en Creatief.

MOVE is ook bereikbaar voor ouders/kinderen die het lastig vinden om een geschikte sport te vinden. Wil jij graag sporten, maar weet je niet wat? Of ervaar je een drempel? Neem dan contact op met MOVE Vught via info@movevught.nl. Meer informatie over MOVE en alle activiteiten is te vinden op www.movevught.nl. Volg ons ook op Facebook en Instagram (/movevught).

Wij werken samen met kinderdagverblijf De Droomtuin. De Droomtuin zit in het schoolgebouw en heeft sinds oktober 2018 een tweede vestiging op loopafstand van de school.

Leerlingen kunnen op school boeken lezen voor thuis. Wij werken hiervoor samen met bibliotheek de Meierij. Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis.

U kunt ons terugvinden bij Scholen op de kaart.
Deze site geeft veel informatie over onze school en de kwaliteit die wij leveren.

 

Welkom bij Plaza Cultura, de marktplaats voor cultuureducatie in Sint-Michielsgestel en Vught (CF cultuur). Plaza Cultura is de onafhankelijke bemiddelaar die een brug slaat tussen het onderwijsveld en de culturele sector in de gemeente Vught en Sint-Michielsgestel. We zijn het vanzelfsprekend aanspreekpunt voor alle kennis over en inzicht in cultuureducatie binnenschools en de mogelijkheden daarvoor in de culturele omgeving van Vught en Sint-Michielsgestel. Met een team van 3 bevlogen medewerkers werken we aan de uitvoering van onze passie: leerlingen een kunstzinnige ontwikkeling meegeven. Daarin zijn onze kernwaarden: onafhankelijkheid, creativiteit, inspiratie en dienstbaarheid.

Wat doen wij?

Plaza Cultura verbindt de scholen in Vught en Sint-Michielsgestel met zoveel mogelijk lokale en soms ook regionale culturele aanbieders passend op de geformuleerde vraag van de school, die aanvullend is op hun eigen verankerd lesprogramma rondom kunst en cultuur. Plaza Cultura is een expertisecentrum op het gebied van cultuureducatie binnenschools. Wij ondersteunen en stimuleren het onderwijs en de culturele aanbieders via advies en kennisoverdracht voor de inrichting van hun cultuuronderwijs.

Waarom doen we dat?

Onze ambitie is dat alle leerlingen in Vught en Sint-Michielsgestel binnenschools kwalitatief goed cultuuronderwijs volgen via een doorlopende leerlijn cultuureducatie en in relatie met de culturele omgeving. We willen daarmee bereiken dat leerlingen hun eigen verbeeldingskracht leren te ontdekken en te uiten en daarmee hun identiteit invulling kunnen geven. Dit in samenwerking met culturele aanbieders die culturele activiteiten ontwikkelen die aansluiten bij de vraag van de scholen en passen binnen de doorlopende leerlijn.

Cultuureducatie met Kwaliteit

In onze gemeenten vinden we cultuureducatie belangrijk. Daarom doen we mee aan de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK). Dat doen we met de Cultuurloper van KunstLoc en Erfgoed Brabant.

De Cultuur Loper is een programma dat bestaat uit scholing, coaching en een digitaal platform. Scholen maken hiermee vanuit hun eigen visie een samenhangen en doorlopend activiteitenprogramma. Plaza Cultura begeleidt, als CMK intermediairs, 21 scholen in onze gemeenten in dit traject.

Meer informatie over Plaza Cultura vind je op: www.plazacultura.nl