Inschrijven nieuwe leerlingen

Heeft u interesse voor een bezoekje aan kindcentrum de Leydraad?
Neemt u contact op met:

Basisschool de Leydraad

Kinderdagverblijf De Droomtuin

Mayke van Drunen
Directeur
Nicole van Thull
Directeur

0411-641907
info@leydraad.nl
www.leydraad.nl

0411-211381
Droomtuin@live.nl
http://www.kinderdagverblijf-dedroomtuin.nl/

 
Wij plannen een kennismakingsgesprek en leiden u graag rond in ons nieuwe gebouw. Als u besluit te kiezen voor onze school ontvangt u een aanmeldingsformulier en informatie over de school. Zodra het formulier bij ons binnen is, wordt uw kind ingeschreven. U ontvangt hier schriftelijk een bevestiging van. Als uw kind bij ons is aangemeld ontvangt u een aantal weken voordat uw kind bij ons op school komt een uitnodiging. Vervolgens kunt u met de leerkracht van uw kind een afspraak maken voor een aantal wenmomenten. Wij gaan hierbij uit van 3 dagdelen. Vanaf de dag dat uw kind 4 jaar is, mag het officieel naar school.