Zon Jongen Meisje

Onderwijs

Basisschool De Leydraad vormt samen met Eigenwijze Kinderopvang een kindcentrum in Cromvoirt. Als je onze school binnenstapt dan ervaar je de ruimte, de gelijkwaardigheid en de gastvrijheid; het voelt fijn in onze school. Het schoolgebouw draagt bij aan die openheid, maar het team en de leerlingen zijn daarin maatgevend.

In Cromvoirt is De Leydraad de enige school. Wij willen, binnen onze mogelijkheden, ieder kind uit het dorp een passend leeraanbod bieden. De school staat volop in verbinding met het dorp, wij zijn ons zeer bewust van onze maatschappelijke positie en genieten daarvan. Waar mogelijk werken wij samen met verenigingen zoals het Cromvoirts Orkest, De Kneuters (carnaval), Buurthuis The Battle Axe, het Queenteam, de senioren en dorpsblad ‘t Lantaerntje. Maar ook met de plaatselijke ondernemers, de gemeente en de kerk. Dit biedt de kinderen veel ruimte voor onderzoek, ondernemen en ontdekken maar versterkt ook het gevoel erbij te horen.

Ruimte om je te ontwikkelen

Onze kinderen krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen tot sterke mensen binnen onze samenleving. De samenleving is de plek waar ze groot worden. Voor de stabiele ontwikkeling van kinderen zijn drie dingen belangrijk: het gevoel dat je een eigen persoon bent, dat je verbonden bent met anderen en het gevoel dat je iets kunt. Onze belangrijke rol in de overzichtelijke gemeenschap van de school en het dorp is onze leerlingen in veiligheid te laten groeien als opstap naar een steeds grotere wereld. Ze verlaten onze school met de kennis, vaardigheden en het zelfvertrouwen om nieuwe uitdagingen aan te kunnen en aan te durven.

  • Ruimte om te leren 

KC De Leydraad voedt haar leerlingen in deze ontwikkeling door hen vaardigheden en kennis op te laten doen waardoor zij zich competent voelen. Hierbij staat leren centraal want leren verhoogt de kans op geluk. Dat doen we in een betekenisvolle, uitdagende en motiverende leeromgeving. We werken stevig aan de basisvaardigheden maar hebben ook ruimte voor interactie en variatie. Hierbij blijven we ons steeds afvragen wat onze leerlingen nu en in de toekomst aan kennis en vaardigheden nodig hebben. 

  • Ruimte om te ‘zijn 

Op onze school kennen we elkaar. Iedereen, kinderen, leerkrachten en ouders, voelt zich gezien en veilig. We praten met elkaar, spreken verwachtingen naar elkaar uit en voelen ons gezamenlijk verantwoordelijk. We koesteren onze onderlinge verschillen en hebben oog voor elkaar. In deze ruimte ontdekken kinderen hun talenten, leren zij fouten maken, testen zij hun weerbaarheid en ontwikkelen zij hun eigenheid. 

  • Ruimte om te verbinden 

Onze school staat niet voor niets midden in het dorp. Daar waar mogelijk werken we samen met de vele verenigingen, ondernemingen en instellingen in de omgeving. Hierin zit een grote wederkerigheid. Dat zie je ook op school waar kinderen samenwerken en elkaar helpen. Wij hebben aandacht voor de ouderen, leren van ondernemers, ouders en specialisten, werken samen aan onze omgeving, genieten van elkaars gezelschap en communiceren met de dorpsgemeenschap. Onze leerlingen voelen zich onderdeel van deze overzichtelijke (buiten)ruimte.