Onderwijs

Belangrijk op onze school

  1. Veilige plek: Hoe fijn is het dat onze school voor leerlingen, ouders en leerkrachten vertrouwd en veilig is.
  1. Samen: Groot of klein, iedereen hoort erbij.
  1. Positief: Oplossingsgericht denken en van het goede uitgaan, dat is waar wij voor staan.
  1. Talent: Door je talenten in te zetten krijg je zelfvertrouwen. Daar groei je letterlijk en figuurlijk van.
  1. Gezond: Wij eten voornamelijk gezond, omdat we ons daar lekker bij voelen.
  1. Sociale vaardigheden: Naar elkaar luisteren en elkaar helpen is fijn.
  1. Toekomstgericht: Onderzoekend leren vinden we belangrijk.

Samenwerken is onze basis                                                                                                         

De samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen en ouders zorgt op de Leydraad voor een optimaal en veilig schoolklimaat. Dat is belangrijk omdat leerlingen zich daarin goed kunnen ontwikkelen. We betrekken onze leerlingen bij de oudergesprekken en we werken met ‘kindrapporten’. Leerlingen schrijven hun eigen rapport en geven daarin zelf aan wat hun belangrijkste leerdoel is. Superfijn voor leerlingen, omdat het onderwijs aansluit bij hun eigen ‘goals’. Wij nemen zo onze leerlingen serieus en hun betrokkenheid is voor ons het belangrijkste en het zorgt voor wederzijds respect

Met plezier naar school

Bij elke les stellen we het doel centraal en spreken we verwachtingen uit naar elkaar. Als team stellen we onszelf dagelijks de vraag hoe onderwijs leuker of efficiënter kan. Plezier in leren is de basis. Een les woordenschat is natuurlijk veel leuker als je de woorden via een renspel kan opzoeken. Ook werken we groepsoverstijgend samen omdat we daardoor nog meer van elkaar leren.

Vernieuwend en toekomstgericht onderwijs                                                                             

We bieden op de Leydraad een goede voorbereiding op de toekomst op het gebied van kennis en vaardigheden en in het bijzonder de sociale vaardigheden. Dit zit verweven in onze onderwijsprojecten van Jeelo en in WIsH.

Jeelo                                                                                                                                             

De Leydraad is een Jeelo school. Alle middagen werken wij thematisch aan de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs, techniek, kunstzinnige oriëntatie, leefstijl, EHBO en verkeer. Binnen een thema gaan alle leerlingen van groep 1 t/m 8 op onderzoek om nieuwe dingen te leren en allerlei producten te maken. Door verdieping geven we leerlingen veel ruimte. De opening en de afsluiting doen wij altijd met de hele school samen en regelmatig ook gezellig met de ouders erbij.

Jeelo is een methode waarbij scholen en experts samen werken aan permanente verbetering van het basisonderwijs in Nederland.

Jeelo gaat uit van drie pijlers:

* Samen leven

* Samen werken

* Zelfstandig leren

WIsH                                                                                                                                   

Weerbaar zijn betekent: tegen een stootje kunnen, ergens tegen bestand zijn. Dat vinden we een mooie vergelijking als het over weerbaarheid gaat. In elk leven komen er moeilijke dingen. Het is belangrijk dat je weer terug kunt veren. Een kind is in het algemeen kwetsbaarder, raakt makkelijker beschadigd en is ook makkelijker te beïnvloeden dan een volwassene. Dan kan er van alles gebeuren. Een kind kan slachtoffer worden van pesten, verkeerde keuzes maken, twijfelen aan zijn zelfvertrouwen of gevoeliger zijn voor risicogedrag. Tegelijkertijd kun je als leerkracht en als ouder nog zo veel bereiken voor het jonge kind!

Bij WIsH doen de leerlingen van groep 5 - 8 van de Leydraad oefeningen die gaan over hun eigen gedrag. Opkomen voor jezelf is vaak juist de combinatie van sterke lichaamstaal  met de juiste mentale en sociale vaardigheden die maken dat een conflict geweldloos kan worden opgelost. 

Mediawijsheid

Om als leerling goed voorbereid te zijn op de toekomt, is mediawijsheid een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. We werken met I-pads, maar leren ook met robots. Wij geven les met behulp van leuke educatieve apps en dagen kinderen uit tijdens de lessen met verschillende soorten devices en verschillende media.

Gezonde school                                                                                                               

Kindcentrum De Leydraad besteed veel aandacht aan een gezonde leefstijl. Dit doen wij met ''De Gezonde School-aanpak'' die helpt om doelgericht en efficiënt te werken aan de gezondheid van leerlingen en leerkrachten. Dit betekent niet dat wij alleen maar gezond eten maar wij maken onze leerlingen wel bewust van gezonde voeding en een gezonde leefstijl. Gedurende de dag zorgen wij voldoende afwisseling tussen inspanning en ontspanning en zetten wij het bewegend leren tijdens de verschillende lessen in. Samen met de leerlingen zijn er schoolafspraken gemaakt over de fruithap in de ochtend en de lunch. Op maandag tot en met donderdag eten wij alleen groente en fruit om 10:00 uur en op vrijdag is het ''gezonde koekendag''. Dit heeft de leerlingenraad bedacht en zij hebben ook voorbeelden gegeven. Gezonde koeken zijn niet voorzien van chocolade of snoep. Liga's, sultana of peperkoek zijn heerlijk om op vrijdag mee naar school te nemen. Tijdens de projecten van Jeelo komen thema's als gezonde voeding en een gezonde leefstijl regelmatig aan bod.