Oudercomité

Het oudercomité organiseert steeds samen met een teamlid allerlei activiteiten op school.
Denk hierbij aan; sinterklaas, kerst, drie koningen, pasen enz.
Het oudercomité vergadert tweemaandelijks bij toerbeurt bij één van de leden thuis.
Bij de vergadering wordt ook wel eens een gastouder uitgenodigd, zodat iedereen die wil,  mee kan doen.
Wilt u ook eens een vergadering meemaken of meedoen, dan kan dat. U kunt zich dan wenden tot één van de leden van het oudercomité.

Op deze manier kunnen ouders ook ingewerkt worden tot lid van het oudercomité, zodat nieuwe mensen de opengevallen plaatsen meteen kunnen innemen.
Het oudercomité is een vereniging en er wordt jaarlijks een algemene ledenvergadering georganiseerd op Basisschool De Leydraad.

Om activiteiten te kunnen organiseren en te ondersteunen vraagt het oudercomité een vrijwillige ouderbijdrage van 27,50 euro. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een brief om deze bijdrage te voldoen. Voor kinderen die in het lopende schooljaar instromen, geldt een ander bedrag per maand.

Van deze vrijwillige ouderbijdrage wordt onder andere het schoolreisje van uw kind en de sinterklaasviering betaald. Mocht u door een reden niet in de gelegenheid zijn aan de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen neemt u dan graag contact op met de directie. Wij kijken samen naar een oplossing.

Oudercomité 2016