Oudercomité

Oudercomité van onze school

Het oudercomité van de Leydraad organiseert samen met teamleden allerlei activiteiten op school. Door hun inzet bij sinterklaas, Kerst, driekoningen, carnaval en Pasen, krijgen deze feesten een gouden randje. Op de Leydraad zijn we heel blij met deze betrokken ouders.

Om activiteiten te kunnen organiseren en te ondersteunen vraagt het oudercomité een vrijwillige ouderbijdrage van 27,50 euro. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een brief om deze bijdrage te voldoen. Voor kinderen die in het lopende schooljaar instromen, geldt een ander bedrag per maand. 

Het gaat om een vrijwillige ouderbijdrage. Ouders die de bijdrage niet willen betalen, hoeven geen reden op te geven of inzicht te geven in hun financiële situatie. Deze bijdrage wordt betaald omdat veel ouders het extra aanbod waardevol vinden en het belangrijk vinden dat de extra activiteiten worden aangeboden. Het het niet voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten. De vrijwillige ouderbijdrage geeft de oudercommissie de ruimte om wat extra's te kunnen organiseren voor de kinderen op de Leydraad.

De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op het schoolkostenbeleid en de hoogte en bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage.

Als u vragen heeft of bezwaren heeft kunt u daar te allen tijde met de directie contact over opnemen.

Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat mogen we niet, maar dat willen we ook niet.